Biologi bachelor ved Universitetet i Oslo

 

 

Introduksjon av programmet

 

Sakset fra UiO sine sider:

"Biologiprogrammet er for deg som vil lære om mangfoldet av planter, dyr og andre organismer, og som ønsker å forstå sammenhengene i naturen.

Biologi er læren om alt levende. Biologi omhandler jordas plante- og dyreliv fra tropisk regnskog, savanner, ørken, tempererte områder, taiga til arktiske strøk, på landjorda og i vann. Du lærer om mikroorganismer og parasitter hos planter, dyr og mennesker. Biologi tar for seg artenes evolusjon, fysiologi og økologi. Faget gir kunnskap om natur, miljø og artsmangfold.

Biologien gir deg svar på hvorfor noen fisker kan leve uten oksygen og noen sopp er giftige, hvorfor noen trær skifter farge om høsten og hvorfor noen sommerfugler har fantastiske farger. Mange oppdagelser i biologi har praktiske anvendelser, for eksempel innenfor medisin og jordbruk.

Med bachelorgrad i biologi kan du jobbe i mange ulike bedrifter, for eksempel i miljøorganisasjoner, oppdrettsnæringen og statlige forvaltningsorganer. Studieprogrammet er også godt egnet som grunnlag for undervisningsfag i skolen."

 

I skrivende stund er jeg på mitt 4. semester (halvår) ved Universitetet i Oslo, bachelor programmet i biologi.

  • Det første semesteret besto i mattematikk, kjemi og biologi. Disse fagene tok for seg stort sett det samme som matte, kjemi og biologi på høyeste videregående nivå og bygde videre på denne kunnskapen utover kurset. Det la grunnlaget for det som vi skulle komme i møtet i de neste semesterene. Første semester er likt for både molekylærbiologi og biologi studenter.
  • Det andre semesteret besto i statistikk, cellebiologi og biologisk mangfold. Dette halvåret begynte laboratorie undervisningen hvor vi studerte anatomien og systematikken til forskjellige organismegrupper, samt cellenes oppbygning, sykluser og funksjoner, genmodifisering osv. Sommeren som følger 2. semester holdes det tre obligatoriske feltkurs med egen del eksamen.
  • Det tredje semesteret fortsatte vi med biologisk mangfold og fikk i tillegg fysiologi som omhandlet dyrerikets og planterikets anatomi og prosesser. Vi fikk også ett valgfritt fag, jeg valgte adferdsbiologi som omhandlet dyrenes adferd. Det var også laboratorieundervisning i bio. mangfold og fysiologi dette semesteret.
  • Det fjerde semesteret består av kun to fag, Økologi og "molekylærbiologi og biologiske metoder". Sistnevnte fag har feltdager og laboratoriearbeid og er et svært omfattende og hardt fag. Personlig valgte jeg å bydde ut dette faget med et annet, for å ta dette faget senere.
  • Det femte og sjette semesteret vil gå til biostatistikk & studiedesign, evolusjons biologi, ex. phil., og to valgfrie emner. Jeg ønsker her å ta human adferds økologi og akvatisk økologi.

I biologi programmet får man til sammen fire valgfrie fag (mitt kull mistet et fag til statistikken) hvor en selv velger hvilket fakultet faget skal gå. Mange velger for eksempel geologi, astronomi, paleontologi, bedriftsøkonomi, entrepenørskap, pedagogikk eller jus.

 

For å gå videre til master programmet må en ha karakter C i snitt i utvalgte fag.

 

Å studere biologi syntes jeg er fantastisk spennende og i tillegg er det utolig sosialt. Har fått mange nære venner i løpet av studietiden ved UiO. Miljøet i biologibygningen er av typen "alle vet hvem alle er" og det arrangeres biologisk aften (fest på bygget) en gang pr. semester og biologisk karneval (fest på bygget) hvert vår semester. Ved disse store begivenhetene kommer det live band, gjerne en gjeste foreleser på et aktuelt tema (i 2008 hørte vi om dypvanns forskning og korallrev), ølservering og dans. Andre sosiale begivenheter er quiz hver fredag på fakultetets utested, biografen (filmvisning) nesten hver onsdag kl. 16.00 og om man er ekstra sosial lager man gjerne en mengde private fester for enhver anledning. Hver høst holdes det også en fotballkamp mellom biologene og molekylærbiologene.

 

Det er også nevneverdig at fakultetet har sine egene termstuer (PC rom), lesesaler og bibliotek. På biologi har vi også en egen studiesamlig bestående av diverse organismer på sprit, utstoppet eller skjelletter og organer og tørkede planter og insekter.

Ved å være student ved UiO får du og fri inngang til Naturhistorisk museum og botanisk hage på Tøyen da dette faktisk er en del av universitetet.

   

    

  

   

  

 

 

 

Feltkurs

 

Sommeren 2008 dro vi ut i felten. Første stopp var 4 dager i Drøbak for å se på de marine organismene. Vi så på alger, plankton, invertebrater og fisk.

   

   

   

 

Neste stopp var Tomb hvor vi tilbragte 5 dager med lavlands organismer. Her så vi på moser, lav, sopp, planter, insekter, fisk, pattedyr og fugl. Vi lærte om hvordan organismene levde i forhold til gradienter i de forskjellige habitatene, og hva slags organismer som levde i de forskjellige økosystemene "barskog", "løvskog", "ferskvann" og "strand".

    

    

   

 

Siste del av feltkurset var 5 dager på Finse ved Hardangerjøkulen. Her sto også gradienten i fokus. Vi erfarte at på høyfjellet lever det kun en brøkdel av organismer i forhold til på lavlandet, og at disse gjerne er spesialiserte for livet her.

Alle feltkursene ble avsluttet med hver sin fest med bl.a. grilling og rebusløp og konkuranser.

  

  

 

Bokliste

Her kommer det etterhvert utdrag og sitater fra mine favoritt bøker på kurset.

 

 

Kontakt meg

 

 

 

UiO

 

Ble tatt opp som student ved Universitetet i Oslo på bachelor programmet i biologi høsten 2007. Vurderer en fordypning innen limnologi, entomologi, ornitologi eller adferds studier. Har alltid hatt en interesse for dyr og natur, så det ble naturlig for meg å velge dette studiet.

 

Dette semesteret tar jeg emnene:

BIO2100

MBV1010

A companion parrot is not a pet. It's an exotic animal that exibits instinctual wild characteristics. It is precisely this fiery independence that makes parrots such irresistible companions.

-Mattie Sue Athan

Anitarus.com